Voorbeeldprojecten

  • Programmaplan ontwikkeld voor de implementatie van het programma ‘Erkennen en waarderen’ voor de samenwerkende partijen: VSNU, NFU, KNAW, NWO, ZonMw.
  • Reorganisatie ondersteunende diensten op een universiteit: herinrichting en bezuiniging van +/- 450 fte.
  • Ondersteunen van directie en senior creatives van een ontwerpbureau om invulling te geven aan de groei v.w.b. organisatie-inrichting, personeelsontwikkeling en manier van werken.
  • Structureel verlagen en beheersen van werkkapitaal bij een multinational
  • Ondersteunen van een gemeentelijke afdeling bij implementatie nieuwe strategie en bijbehorende organisatie-ontwikkeling.
  • Mediator voor een bestuurder en de OR van een groot onderzoeksbureau tijdens een aantal reorganisaties

Samenwerking in de wetenschap

Opdracht met een College van Bestuur om een aantal vakgebieden wetenschappelijk te versterken door het verbeteren van interfacultaire samenwerking.

De betreffende wetenschappers werken in verschillende vakgebieden en faculteiten, waardoor de samenwerking zeker niet vanzelf gaat. En samenwerking van bovenop opleggen geeft, zeker in een cultuur met professionals, geen resultaat. We hebben er dan ook voor gekozen ons niet te richten op de verschillen, maar te zorgen voor een gezamenlijke ambitie van de deelnemers. Samen met verschillende stakeholders werd een ‘trekker’ met aanzien gekozen die in staat was de wetenschappers met elkaar te verbinden. Ons procesontwerp voorzag erin dat de wetenschappers gezamenlijk hun onderzoeksvelden moesten bundelen, én keuzes moesten maken. Tijdens het werken met elkaar ontstond bij de deelnemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kregen ze meer respect voor elkaars visie.

De nieuwe kennisinstituten hebben door het behoud van hun eigen kwaliteiten en organisaties enerzijds en een bundeling van diverse wetenschappelijke krachten anderzijds, een leidende positie gekregen in hun onderzoeksveld.

> De kern. Een inspirerende ambitie werkt verbindend.